Etnisch profileren. Discriminatie of niet?

Dwight van van de Vijver tegen etnisch profileren

Is etnisch profileren een vorm van discriminatie? Sommigen zeggen van wel en anderen weer van niet.

Wat verstaat men onder etnisch profileren.

Onder etnisch profileren verstaat met dat etnische minderheden vaker door de politie worden gecontroleerd of staande gehouden vanwege zijn herkomst en kleur zonder dat de politie daar een goede reden voor heeft. En hier ontstaat meteen de discussie. Is dat zo? En zo ja, hoe weet men dat?

Onderzoek naar etnisch profileren.

Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar etnisch profileren bij de politie. Maar echte harde cijfers en statistieken blijven achterwege. Dat komt meer dan vermoedelijk omdat het gewoonweg lastig is om vast te stellen wanneer een agent zich schuldig  maakt aan etnisch profileren. Want agenten op straat hebben niet alleen maar met kleur en afkomst te maken. Ook moeten zij vaak afgaan op hun gevoel en ervaring. Een complex geheel dus waarbij de grens van wel of niet etnisch profileren gemakkelijk overschreden kan worden.

Heb jij een mening over etnisch profileren of zou je wel eens een blog bericht over het onderwerp etnisch profileren willen schrijven? Wij nodigen je graag uit om deel te nemen.