My Doggy is de grootste online dierenwinkel speciaal voor honden. De grootste van Hoofddorp en misschien wel van Noord Holland. In deze webshop kan je alle benodigdheden voor jouw hond kopen. Zelfs de prijs van alle honden accessoires ligt gemiddeld lager dan die van andere dierenwinkels.