Een nieuw product op de markt brengen

Elke dag komen er honderden nieuwe producten bij en aangezien het aantal producten dat succesvol is niet met honderden stijgt, zou je kunne zeggen dat niet alle producten even succesvol zijn. De reden hiervoor is dat niet alle producten op dezelfde succesvolle manier gemaakt worden. Er is een standaard ontwikkeld voor de ontwikkeling van producten. Deze manier van werken van idee tot product noemen we productontwerp of ook wel product ontwikkeling. Deze manier van ontwikkeling zorgt ervoor dat producten aansluiten bij de doelgroep. Dit betekent dat je vanuit de wens van je doelgroep keuzes maakt binnen de ontwikkeling van je product.

Begin dus bij het begin… de testgroep

We zien het maar al te vaak. De bedenker van een product is enthousiast over zijn idee en begint direct bij het product. Dit zorgt er echter voor dat je geen idee hebt wat je doelgroep precies wilt en dat zorgt uiteindelijk voor problemen en gemiste kansen. Daarom begin je bij productontwikkeling altijd met een testgroep. Dit is een groep mensen die een significante afspiegeling zijn van je doelgroep en op basis waarvan je dus keuzes kunt maken.

Concept design

De tweede stap is concept design. Het resultaat uit deze fase van productontwikkeling is het opleveren van een blauwdruk. Deze blauwdruk bevat alle voorwaarden die je stelt aan het uiteindelijke product. Waar moet het product aan voldoen? En waar hoeft het product niet in te voorzien. Dit zorgt ervoor dat je kaders hebt, waarmee je kunt aangeven wanneer het uiteindelijke product af is.

Productontwikkeling

De laatste stap is productontwikkeling met als einddoel een prototype. Zorg ervoor dat je in deze fase werkt op basis van sprints. Dit zorgt ervoor dat je steeds kleine aanpassingen kunt maken aan het product op basis van feedback van je doelgroep.

Succes

Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de tips uit deze blog en dat je een duidelijker beed hebt gekregen van hoe je van idee tot product kunt komen.