Orthopedagoog Desiree Luidens. Ondersteuning en Inzichten bij Ontwikkelingsuitdagingen van Kinderen, Jongeren en Ouders.

lieve-kind-jeugd-pedagoog leiden

Desiree Luidens, een ervaren orthopedagoog gevestigd in Leiden, heeft zich toegewijd aan het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met uitdagingen in hun ontwikkeling. Met een achtergrond in social work en een specialisatie in orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden, heeft ze haar expertise uitgebreid op het gebied van diagnostisch onderzoek, met een focus op IQ-tests voor kinderen en verschillende stoornissen zoals ADHD en Autismespectrumstoornis.

De Rol van een Orthopedagoog.


Als orthopedagoog richt Desiree zich op het bieden van gerichte behandelingen voor kinderen en jongeren die te maken hebben met psychische en/of gedragsproblemen. Haar rol omvat het begrijpen van de unieke behoeften van elk individu en het ontwikkelen van passende interventies om hen te helpen bij het overwinnen van obstakels in hun ontwikkeling.

Achtergrond en Specialisatie.

Met een Bachelor in Social Work heeft Desiree Luidens haar basis gelegd voor het begrijpen van de sociale en emotionele aspecten van het menselijk gedrag. Haar verdere specialisatie aan de Universiteit van Leiden, waar ze de master in orthopedagogiek heeft behaald, heeft haar expertise verfijnd en haar in staat gesteld om dieper in te gaan op de specifieke uitdagingen waarmee kinderen en jongeren te maken kunnen krijgen.

IQ-Tests voor Kinderen.

Een van de belangrijke aspecten van Desiree’s werk is het uitvoeren van IQ-tests bij kinderen. Deze tests bieden inzicht in de cognitieve capaciteiten van een kind en helpen bij het identificeren van eventuele discrepanties in de ontwikkeling. Door middel van gestandaardiseerde tests en observaties kan Desiree de individuele sterke punten en uitdagingen van het kind vaststellen, wat de basis vormt voor verdere interventies en behandelingen.

Diagnostisch Onderzoek naar ADHD.

Desiree voert diagnostisch onderzoek uit naar ADHD, een aandoening die vaak gepaard gaat met aandachts- en hyperactiviteitsproblemen. Met behulp van gestructureerde interviews, observaties en gestandaardiseerde vragenlijsten kan ze de symptomen identificeren en een duidelijke diagnose stellen. Het doel is om een holistisch begrip te krijgen van het functioneren van het kind en op basis daarvan gerichte interventies aan te bieden.

Diagnostisch Onderzoek naar Autismespectrumstoornis (ASS).

Een ander belangrijk aandachtsgebied van Desiree is diagnostisch onderzoek naar Autismespectrumstoornis. Door het observeren van sociaal gedrag, communicatievaardigheden en het vaststellen van specifieke kenmerken van autisme, kan ze ouders helpen bij het begrijpen van de unieke behoeften van hun kind. Deze kennis vormt de basis voor het ontwikkelen van ondersteuningsplannen en strategieën om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan.

Gecombineerd Diagnostisch Onderzoek ADHD – Autismespectrumstoornis.

In sommige gevallen kunnen kinderen symptomen vertonen die overlappen tussen ADHD en Autismespectrumstoornis. Desiree voert gecombineerd diagnostisch onderzoek uit om een gedetailleerd begrip te krijgen van de specifieke uitdagingen waarmee het kind te maken heeft. Dit stelt haar in staat om maatwerkinterventies te ontwikkelen die afgestemd zijn op de unieke combinatie van symptomen.

Overig Diagnostisch Onderzoek naar het Gedrag van Kinderen:

Naast specifieke stoornissen voert Desiree ook algemeen diagnostisch onderzoek uit naar het gedrag van kinderen. Hierbij kan het gaan om diverse gedragsproblemen, emotionele uitdagingen of andere factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Het doel is om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind en op basis daarvan passende ondersteuning te bieden.

Ondersteuning en Inzichten voor Ouders.

Desiree begrijpt dat ouders vaak met vragen en zorgen zitten over het gedrag van hun kinderen. Ze biedt niet alleen diagnostische onderzoeken aan, maar geeft ouders ook de nodige inzichten en begeleiding. Door samen te werken met ouders ontstaat er een holistische benadering waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Desiree helpt ouders bij het begrijpen van het gedrag van hun kinderen en biedt handvatten en strategieën om de ouder-kindrelatie te versterken.


Orthopedagoog Desiree Luidens, met haar achtergrond in social work en specialisatie in orthopedagogiek, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders bij ontwikkelingsuitdagingen. Haar expertise in IQ-tests, diagnostisch onderzoek naar ADHD en Autismespectrumstoornis, en algemeen gedragsonderzoek biedt een uitgebreid scala aan diensten. Door te focussen op individuele behoeften en samen te werken met ouders, draagt Desiree bij aan het bevorderen van de algehele ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren in Leiden en daarbuiten.