De laatste ontwikkelingen in de zorg

De drastische veranderingen in de zorg de laatste jaren heeft veel teweeg
gebracht bij de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zowel de zorg
als de zorgaanbieders hebben ons zorgstelsel drastisch veranderd. Op het
financiële vlak, maar ook wat betreft het aanbod en de uitvoering hiervan heeft
een groot deel van de Nederlandse bevolking kennis gemaakt met de nieuwe
zorgwetten die de laatste jaren zijn doorgevoerd. Is het einde nu in zicht?

De uitvoering van de nieuwe wetten per 1 januari 2015

Er zijn nogal wat nieuwe wetten in werking getreden per januari j.l. Alhoewel de staat
op allerlei manieren de bevolking van deze veranderingen op de hoogte heeft
gebracht, is er toch nog onduidelijkheid over de uitvoering van bepaalde wetten. Dit
heeft te maken met gemeenten die nog niet klaar waren voor hun nieuwe (zorg)rol,
met problemen rond de uitbetaling van de pgb, maar ook met het onvermogen van
een bepaalde groep mensen om de wetten te begrijpen en de juiste hulp te vinden.
Ook komen er kinderziekten naar boven waarvoor nieuwe oplossingen gevonden
moeten worden. Dus de vraag of het einde al in zicht is, kan niet met een duidelijk ja
worden beantwoord.

Welke rol kan een cliëntenraad spelen bij de hervormingen

De cliëntenraad is de stem van de cliënten. Zij moeten weten wat er binnen hun
organisatie/instelling speelt en kunnen dit verwoorden naar oa. de overheid.
Tenslotte hebben zij een adviserende rol en medezeggenschap in de uitvoering van
de zorg voor hun cliënten.
Maar ook voor cliëntenraden zijn de nieuwe ontwikkelingen bijna niet te volgen.
Hierbij kan NCZ, Netwerk Cliëntenraden in de Zorg, de raden bijstaan door middel
van cursussen, opleidingen en ondersteuning. Begeleiding op maat door onze
trainers die allemaal een specifieke functie in de zorg vervullen, is ook mogelijk. Kijk ook eens naar de Cursus Clientenraad