Start nieuwe eerstejaarsgroep opleiding traumaverwerking d.m.v. regressie-en reincarnatietherapie

Driejarige Post Hbo-opleiding Traumaverwerking door middel van
Regressie- en Reïncarnatietherapie

Wil jij je therapeutische kennis en kwaliteiten verder ontwikkelen en verdiepen
en ben je geïnteresseerd in de zielsontwikkeling van de mens?
Dan is de opleiding traumaverwerking d.m.v. regressie- en reïncarnatietherapie wellicht iets voor jou!

Klachten en problemen zijn vaak het gevolg van onverwerkte trauma’s en kunnen het levensgeluk en de levenskracht behoorlijk in de weg zitten.
Tijdens de opleiding traumaverwerking d.m.v. regressie- en reïncarnatietherapie worden studenten opgeleid tot specialist traumaverwerking.

De studenten doorlopen twee trajecten gedurende de opleiding.
Het ene traject is gericht op de ontwikkeling van de toekomstige regressie-en reïncarnatietherapeut.
Parallel hieraan loopt het tweede traject dat gericht is op het leren toepassen van het holografisch model.
Deze opleiding wordt na drie jaar afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen.

De opleiding PSBK is geïntegreerd in de opleiding traumaverwerking en kan ook separaat gevolgd worden.
In dat geval wordt de opleiding PSBK na twee jaar afgesloten met een mondeling examen.

Het opleidingsinstituut is SPHBO, SHO en CRKBO geaccrediteerd en geregistreerd door het CPION en voldoet aan de PLATO-eisen.
Tevens is het instituut geaccrediteerd door de beroepsverenigingen: NVRT en LVPW en lid van het CGO.

Op 4 oktober 2019 start er weer een nieuwe eerstejaarsgroep. Heb je interesse, mail naar info@rtnederland.nl en je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op 19-9-19 organiseert het opleidingsinstituut RTNederland het

Symposium
“Ik ben het even kwijt…….”
Dementie in een ander perspectief

Met als gastsprekers: Henry Wessels, Ester van der Velden, Hans Siepel
Aanmelden hiervoor kan via de website www.rtnederland.nl/symposium-19-9-19/

Kijk verder op de site www.rtnederland.nl